Ενότητα 1: Μ. Chasles καί άμεσοι μαθηταί του

Από το κεφάλαιο 42 του βιβλίου Ιστορία των Μαθηματικών - Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Στοιχεία Κεφαλαίου
Βιβλίο Ιστορία των Μαθηματικών
Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Κεφάλαιο Κεφ. 42: Η χρυσή περίοδος της Προβολικής Γεωμετρίας
Αρ. Ενότητας 1
Συγγραφέας -
Αρχ. Σελίδα 349
Τελ. Σελίδα 355
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -
682.Βιογραφία του Μ. Chasles.?683. To Apercu historique, το Traite de geometrie superieure καί το Traite des sections coniques.?684. Μαθηματικά υπομνήματα\'θέματα καί εξαγόμενα.?685. Jonquieres, Mannheim, Laguerre, Halphen.

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7