Εισήγηση 65: Τα μαθηματικά ως η ύψιστη συνάντηση επιστήμης, φιλοσοφίας και τέχνης, που κ ελευθερώνουν τη ψυχή και ενώνουν όλους τους ανθρώπους

Από τα πρακτικά του 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - Τα μαθηματικά Διαχρονικός Παράγοντας Πολιτισμού
Στοιχεία Εισήγησης
Συνέδριο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Αρ. Εισήγησης 65
Συγγραφέας Γεώργιος Θ. Πράσινος
Αρχ. Σελίδα 745
Τελ. Σελίδα 748
Γλώσσα Ελληνική

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4