19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας

Τα μαθηματικά Διαχρονικός Παράγοντας Πολιτισμού
Στοιχεία Συνεδρίου
Εκδοτικός οίκος ΕΜΕ
Εκδότης ΕΜΕ
Έτος έκδοσης 2002
Πνευ. Δικαιώματα ΕΜΕ
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Ημερομηνία Έναρξης 8-11-2002
Ημερομηνία Λήξης 10-11-2002
Τόπος Διεξαγωγής Κομοτηνή
Χαιρετισμός του Προέδρου της Ε.Μ.Ε.
Χαιρετισμός του Προέδρου της Ε.Μ.Ε.
Εξώφυλλο
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Περιεχόμενα
Εισήγηση 1
Χαιρετισμός του Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής
Εισήγηση 2
Μαθηματικά στους Αρχαίους Πολιτισμούς: Επίπεδα ανάπτυξης και αλληλεπιδράσεις.
Εισήγηση 3
Ιστορική Ανασκόπηση των Πιθανοτήτων.
Εισήγηση 4
Ιδεολογία και θέσμιση της γνώσης: Ερωτήματα που θέτει η Ιστορία των Μαθηματικών στη μαθηματική παιδεία και αντίστροφα.
Εισήγηση 5
Ιστορικές πηγές και ο τρόπος χρήσης τους στη μαθηματική εκπαίδευση.
Εισήγηση 6
Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη πραγματικότητα των μαθηματικών μοντέλων.
Εισήγηση 7
Πολλαπλά τέλειοι αριθμοί
Εισήγηση 8
Ο ρόλος της Ιστορίας στη διδασκαλία των Μαθηματικών
Εισήγηση 9
Το πυθαγόρειο θεώρημα και ο ρόλος του στη Γεωμετρία.
Εισήγηση 10
Ένα διδακτικό εργαλείο για τη μάθηση της Θεωρίας Πιθανοτήτων με χρήση ιστορικών προβλημάτων.
Εισήγηση 11
Η σημασία της ιστορίας στη διδασκαλία της μαθηματικής απόδειξης.
Εισήγηση 12
Έννοιες και ιδέες από την Ιστορία των Μαθηματικών αρωγοί στη σύγχρονη διδακτική τους.
Εισήγηση 13
Συζητώντας για την Ιστορία των Μαθηματικών στη σχολική τάξη.
Εισήγηση 14
Συναντήσεις της Ιστορίας των Μαθηματικών με τη διδασκαλία τους.
Εισήγηση 15
Ο "βιασμός"του λόγου
Εισήγηση 16
Μένων (Πλάτων) - Μαθηματικά. Μια βιωματική διαθεματική δραστηριότητα στη διδασκαλία των Μαθηματικών
Εισήγηση 17
Οι αξιοσημείωτοι πολλαπλασιασμοί (αξιοσημείωτες ταυτότητες) ιστορική-ερευνητική προσέγγιση.
Εισήγηση 18
Η διτιμη αριστοτέλεια λογική, το αντιπαράδειγμα και η χρήση του στη διδασκαλία της Γραμμικής Άλγεβρας.
Εισήγηση 19
Μια προσέγγιση του άρρητου αριθμού μέσω μιας κατασκευής του Πάππου από την Αλεξάνδρεια.
Εισήγηση 20
Ανιχνεύοντας την συγκρότηση του νοήματος των μιγαδικών αριθμών κατά τον 16ο και 18ο αιώνα.
Εισήγηση 21
Μαθηματικά-ιστορική εξέλιξη ο ρόλος της Ιστορίας των Μαθηματικών στην εκπαίδευση.
Εισήγηση 22
Σχέσεις ανάμεσα στην Ιστορία των Μαθηματικών και στη Διδακτική των Μαθηματικών.
Εισήγηση 23
Ένα παράδειγμα σχολικής χρήσης της Ιστορίας της Γεωμετρίας : οι "μηνίσκοι του Ιπποκράτη"στα εγχειρίδια 19ου-20ου αι.
Εισήγηση 24
Ο ρόλος της Ιστορίας της Γεωμετρίας στη διδασκαλία και στη μάθηση των μαθηματικών.
Εισήγηση 25
Η διαχρονική παρουσία των εννοιών "κύκλος""σφαίρα"και η συμβολή τους στην ανάπτυξη και κατανόηση των Μαθηματικών.
Εισήγηση 26
Μια εφαρμογή δυναμικού συστήματος στα οικονομικά.
Εισήγηση 27
Τα Μαθηματικά στο Θέατρο: Δυνατότητες διδακτικής αξιοποίησης.
Εισήγηση 28
Η μαθηματικοποιηση των βιβλίων Φυσικής στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα.
Εισήγηση 29
Γνωστική διερεύνηση λογικομαθηματικων εννοιών με χρήση δυναμικού περιβάλλοντος μικρόκοσμων. Η περίπτωση της άρνησης και της συμπληρωματικότητας.
Εισήγηση 30
Μορφές διδασκαλίας της συνάρτησης στο δημοτικό σχολείο:ένα διδακτικό πείραμα.
Εισήγηση 31
Τυπικά Μαθηματικά και Εθνομαθηματικά: Επιστημολογικές και κοινωνικο-πολιτικές θεωρήσεις.
Εισήγηση 32
Η συμβολή των Αράβων στη διάσωση και διάδοση Ελληνικών μαθηματικών έργων.
Εισήγηση 33
Αλληλεπιδράσεις μαθηματικής παιδείας και βυζαντινής κοινωνίας του 15ου αι. κατά τον Βιενναίο ελληνικό φιλολογικό κώδικα 65.
Εισήγηση 34
Οι απαρχές και η φιλοσοφία της μαθηματικής εκπαίδευσης στη Γερμανία.
Εισήγηση 35
Συμμετοχή στην ομάδα-ατομική εξέλιξη στη διδασκαλία των Μαθηματικών.
Εισήγηση 36
Η εργασία επιλογής των τεσσάρων καρτών του wason και η αναλογική λύση προβλημάτων, σαν θεωρητικό υπόβαθρο αντιστοίχων πειραμάτων σε δυο Λύκεια της Αττικής.
Εισήγηση 37
Σχολικές απογραφές. Μια εκπαιδευτική πρόταση.
Εισήγηση 38
Προβληματισμοί πάνω στο εκπαιδευτικό παράδειγμα / μοντέλο Μαθηματικών.
Εισήγηση 39
Μαθηματικά 'για όλους'τους πολίτες του 21ου αιώνα
Εισήγηση 40
Τα Μαθηματικά ως αντικειμενική φυσική επιστήμη.
Εισήγηση 41
Τελευταίες εξελίξεις των Μαθηματικών στην σεισμική δρομοχρονική τομογραφία.
Εισήγηση 42
«Απλά» Μαθηματικά μοντέλα στη γλώσσα.
Εισήγηση 43
Αξιολόγηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των κατευθυνόμενων εργασιών για τη διδασκαλία της Στατιστικής.
Εισήγηση 44
Επίλυση προβλήματος: Μια διαδικασία σύνδεσης της μαθηματικής γνώσης με πραγματικές καταστάσεις.
Εισήγηση 45
Ασφάλεια στη μεταφορά δεδομένων και σύγχρονη κρυπτογραφία
Εισήγηση 46
Πρόβλημα Fermat-σημείο Stainer Διδακτική αντιμετώπιση τους με μέσα του σύγχρονου τεχνικού πολιτισμού.
Εισήγηση 47
Μαθηματικά και Φιλοσοφία [μερικά ιδεολογικά χαρακτηριστικά των Μαθηματικών].
Εισήγηση 48
Προσωπικές φιλοσοφίες και διδακτικές πρακτικές.
Εισήγηση 49
Μαθηματική παιδεία και περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Εισήγηση 50
Μαθηματικά και τέχνη: Διακοσμητικά σχήματα με χρήση γεωμετρικού λογισμικού.
Εισήγηση 51
Για την σχέση των Μαθηματικών με τις άλλες επιστήμες και την τέχνη.
Εισήγηση 52
Μαθηματικά και Αρχιτεκτονική.
Εισήγηση 53
Μαθηματική λογοτεχνία: Μια πρόκληση.
Εισήγηση 54
Διαθεματικές δραστηριότητες από τα Μαθηματικά στην : Ποίηση - Πεζογραφία - Αρχαία Ελληνική Γραμματεία.
Εισήγηση 55
Οι νέες τεχνολογίες εργαλείο για διερεύνηση μοντέλων συμπεριφοράς
Εισήγηση 56
«Αποχρώσεις του γκρίζου» -Μια εισαγωγή στους Ασαφείς Αριθμούς(Fuzzy Numbers).
Εισήγηση 57
Στοιχειώδης θεωρία των χορδών και υπερχορδών (Elementary theory of Strings and Superstrings)
Εισήγηση 58
O Reymond Queneau, το εργαστήρι της δυναμικής Λογοτεχνίας και οι αρχές της Λογοτεχνίας.
Εισήγηση 59
Μαθηματική θεμελίωση των πολύγωνων αριθμών και των γνωμόνων τους. Οι δίγωνοι αριθμοί και ο γνωμονικός τύπος του'Ηρωνος.
Εισήγηση 60
Στατιστικά διαγράμματα με τη βοήθεια Η/Υ: ένα εργαλείο απεικόνισης και διερεύνησης φαινομένων στο σύγχρονο κόσμο
Εισήγηση 61
Τα Μαθηματικά στο σύγχρονο πολιτισμό (κατανόηση-τέχνες)
Εισήγηση 62
Η «Διαθεματική προσέγγιση των Μαθηματικών». Ένας προβληματισμός.
Εισήγηση 63
Τα μαθηματικά των αρχαίων ελλήνων ως σημαντικό εργαλείο στα χέρια των πολιτικών μηχανικών
Εισήγηση 64
Εθνομαθηματικά η σημασία και ο ρόλος τους στην εκπαίδευση
Εισήγηση 65
Τα μαθηματικά ως η ύψιστη συνάντηση επιστήμης, φιλοσοφίας και τέχνης, που κ ελευθερώνουν τη ψυχή και ενώνουν όλους τους ανθρώπους
Εισήγηση 66
Μαθηματικά και τεχνικός πολιτισμός