Εισήγηση 64: Εθνομαθηματικά η σημασία και ο ρόλος τους στην εκπαίδευση

Από τα πρακτικά του 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - Τα μαθηματικά Διαχρονικός Παράγοντας Πολιτισμού
Στοιχεία Εισήγησης
Συνέδριο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Αρ. Εισήγησης 64
Συγγραφέας Ιωάννης Παναγάκος
Αρχ. Σελίδα 739
Τελ. Σελίδα 744
Γλώσσα Ελληνική

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6