Εισήγηση 25: Η διαχρονική παρουσία των εννοιών "κύκλος""σφαίρα"και η συμβολή τους στην ανάπτυξη και κατανόηση των Μαθηματικών.

Από τα πρακτικά του 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - Τα μαθηματικά Διαχρονικός Παράγοντας Πολιτισμού
Στοιχεία Εισήγησης
Συνέδριο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Αρ. Εισήγησης 25
Συγγραφέας Κοντογιάννης Δημήτριος
Αρχ. Σελίδα 307
Τελ. Σελίδα 318
Γλώσσα Ελληνική

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12