Εισήγηση 20: Η λογική διάσταση της διδασκαλίας των μαθηματικών και η επιμόρφωση των Εκπαιδευτών.

Από τα πρακτικά του 6ου Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Μαθηματική Εκπαίδευση
Στοιχεία Εισήγησης
Συνέδριο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Αρ. Εισήγησης 20
Συγγραφέας -
Αρχ. Σελίδα 182
Τελ. Σελίδα 183
Γλώσσα Ελληνική

Σελ. 1

Σελ. 2