6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Μαθηματική Εκπαίδευση
Στοιχεία Συνεδρίου
Εκδοτικός οίκος ΕΜΕ
Εκδότης ΕΜΕ
Έτος έκδοσης 1989
Πνευ. Δικαιώματα ΕΜΕ
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Ημερομηνία Έναρξης 21-12-1989
Ημερομηνία Λήξης 23-12-1989
Τόπος Διεξαγωγής Ιωάννινα
Χαιρετισμός του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής
Χαιρετισμός του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής
Εξώφυλλο
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Περιεχόμενα
Εισήγηση 1
Condorcef: Ο πολιτικός και ο παιδαγωγός
Εισήγηση 2
Το παραλληλόγραμμο από γλωσσοψυχολογική άποψη
Εισήγηση 3
"Δεν το καταλάβατε κ. Καθηγητά"
Εισήγηση 4
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μαθηματική εκπαίδευση
Εισήγηση 5
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και για τη λεγόμενη παραπαιδεία
Εισήγηση 6
Μεταγνωστικές αντιλήψεις για τα μαθηματικά των φοιτητών του μαθηματικού τμήματος του Α.Π.Θ.
Εισήγηση 7
Ιστορικό της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Μ.Ε.
Εισήγηση 8
Νέες προκλήσεις για τους εκπαιδευτικούς και την εκπαίδευση τους - ιδιαιτερότητες στην επιμόρφωση Μαθηματικών.
Εισήγηση 9
"Επιμόρφωση"των δασκάλων των μαθηματικών: Κρίσιμα σημεία στη μορφή και το περιεχόμενο
Εισήγηση 10
Επιμόρφωση στη διδακτική των μαθηματικών - Η έρευνα απαραίτητος παράγοντας.
Εισήγηση 11
Η Επιμόρφωση του καθηγητή των μαθηματικών πριν και κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του Πρωταρχικός παράγοντας για την επιτυχή διδασκαλία των μαθηματικών
Εισήγηση 12
Απαραίτητη η παιδαγωγική κατάρτιση των καθηγητών.
Εισήγηση 13
Μόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση των δασκάλων των μαθηματικών
Εισήγηση 14
Η αναγκαιότητα παιδαγωγικής κατάρτισης των καθηγητών των Μαθηματικών της Μ.Ε. Τρόποι για την οργάνωση της.
Εισήγηση 15
θεωρία Κοινωνικής Επιλογής
Εισήγηση 16
Μοντελοποίηση: ένα ισχυρό διδακτικό εργαλείο
Εισήγηση 17
Η επιμόρφωση των δασκάλων και η διδασκαλία της γεωμετρίας.
Εισήγηση 18
Επιμόρφωση και αυτοεπιμόρφωση
Εισήγηση 19
Οι απόψεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την επιμόρφωση.
Εισήγηση 20
Η λογική διάσταση της διδασκαλίας των μαθηματικών και η επιμόρφωση των Εκπαιδευτών.
Εισήγηση 21
Τα διλήματα που αντιμετωπίζει ο δάσκαλος και η επιμόρφωση του στα μαθηματικά
Εισήγηση 22
Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών: Ένα όραμα που είναι ανάγκη να πραγματοποιθεί.