Εισήγηση 13: Μόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση των δασκάλων των μαθηματικών

Από τα πρακτικά του 6ου Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Μαθηματική Εκπαίδευση
Στοιχεία Εισήγησης
Συνέδριο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Αρ. Εισήγησης 13
Συγγραφέας Ν. Καστάνης, Α. Οικονόμου
Αρχ. Σελίδα 99
Τελ. Σελίδα 107
Γλώσσα Ελληνική

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9