Εισήγηση 83: Μαθηματικά Μοντέλα Οικονομικών, Βιολογικών και Χημικών Φαινομένων

Από τα πρακτικά του 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - Οι Σύγχρονες Εφαρμογές των Μαθηματικών και η Αξιοποίηση τους στην Εκπαίδευση
Στοιχεία Εισήγησης
Συνέδριο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Αρ. Εισήγησης 83
Συγγραφέας Γιώργος Σαραφόπουλος
Αρχ. Σελίδα 808
Τελ. Σελίδα 811
Γλώσσα Ελληνική

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4