22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας

Οι Σύγχρονες Εφαρμογές των Μαθηματικών και η Αξιοποίηση τους στην Εκπαίδευση
Στοιχεία Συνεδρίου
Εκδοτικός οίκος ΕΜΕ
Εκδότης ΕΜΕ
Έτος έκδοσης 2005
Πνευ. Δικαιώματα ΕΜΕ
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Ημερομηνία Έναρξης 18-11-2005
Ημερομηνία Λήξης 20-11-2005
Τόπος Διεξαγωγής Λαμία
Χαιρετισμός του Προέδρου της Ε.Μ.Ε.
Χαιρετισμός του Προέδρου της Ε.Μ.Ε.
Εξώφυλλο
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Περιεχόμενα
Εισήγηση 1
Χαιρετισμός του Προέδρου του Παραρτήματος Ν. Φθιώτιδας της Ε.Μ.Ε.
Εισήγηση 2
Χαιρετισμός του Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής
Εισήγηση 3
Συστήματα, Θεωρία ελέγχου και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Εισήγηση 4
Άλγεβρα : ένα εργαλείο επίλυσης προβλημάτων
Εισήγηση 5
Μπορούν ο μαθητές της ΣΤ'τάξης να εκτιμήσουν "πόσο περίπου κάνει" ;
Εισήγηση 6
Εισαγωγή των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στο Λύκειο - μια εφαρμογή από το επιστημονικό πεδίο της μεθοδολογίας λήψης αποφάσεων
Εισήγηση 7
Διδακτική αξιοποίηση των σύγχρονων εφαρμοσμένων Μαθηματικών στη Μέση Εκπαίδευση
Εισήγηση 8
Τα μαθηματικά αντισταθμιστική πρόταση στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης
Εισήγηση 9
Μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά Το Μοντέλο C.R.A
Εισήγηση 10
Εναλλακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Μαθηματικών: ένα παράδειγμα
Εισήγηση 11
Ρητές προσεγγίσεις άρρητων αριθμών για μαθητές στη Μέση Εκπαίδευση
Εισήγηση 12
Ένα Μαθηματικό βιοοικονομικό μοντέλο διαχείρισης αλιείας
Εισήγηση 13
Επίλυση του συστήματος διαφορικών εξισώσεων πινάκων (r) τάξης FY^(r)(t) = GY(t) με F,G ανήκει R^nxn ή C^nxn, r ανήκει Ν sF - G μια κανονική δέσμη πινάκων με det F = Ο
Εισήγηση 14
Αλγοριθμική Μέθοδος για το Σχεδιασμό Πόλων σε Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα Δεύτερης Τάξης
Εισήγηση 15
Ένα διακριτό δυναμικό οικονομικό σύστημα και το μαθηματικό του μοντέλο
Εισήγηση 16
Οπτικά Μαθηματικά
Εισήγηση 17
Η διδασκαλία των μαθηματικών της κρυπτογραφίας
Εισήγηση 18
Η γεωμετρία, η φυσική και η «συγκρυστάλλωση»
Εισήγηση 19
Στο μοντέλο της εκχώρησης
Εισήγηση 20
Οι γκρίζες ζώνες στα Μαθηματικά (Fuzzy Logic-Applied Mathematics)
Εισήγηση 21
Χρήση εποπτικών μέσων και ηλεκτρονικής τεχνολογίας στη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο
Εισήγηση 22
Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών στα Τ.Ε.Ε.
Εισήγηση 23
Μαθηματικά Μοντέλα της οπτικής μας αντίληψης. Μια παιδαγωγική προσέγγιση με τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων
Εισήγηση 24
Ένα πρότυπο αξιολόγησης εκπαιδευτικών μονάδων που βασίζεται σε μετρήσιμα κριτήρια των καθηγητών
Εισήγηση 25
Η τέχνη του διαβάσματος μεταξύ των αριθμών (παρεμβολή και προσέγγιση)
Εισήγηση 26
Η κατασκευασμένη βεβαιότητα. Ιδεολογικές Αναπαραστάσεις και Μοντέλα στα Μαθηματικά και τη Μαθηματική Παιδεία
Εισήγηση 27
Δυσκολεύονται οι μαθητές στα μαθηματικά; Τι δείχνουν οι γραπτές επιδόσεις τους στις γενικές εξετάσεις
Εισήγηση 28
Οι στάσεις των μαθητών για την απόδειξη, τη χρησιμότητα των Μαθηματικών και το ρολό του δασκάλου
Εισήγηση 29
Το πρόβλημα της υδρορροής: μια προσέγγιση με χρήση γεωμετρικού λογισμικού
Εισήγηση 30
Η αναγκαιότητα της διδασκαλίας των fractals (φρακταλς) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Εισήγηση 31
Τα fractals ως πλαίσιο κατανόησης ακολουθίας και ορίων μέσω της έννοιας του εμβαδού σε περιβάλλον δυναμικού χειρισμού Μαθηματικών αντικειμένων
Εισήγηση 32
Διδασκαλία Μαθηματικών εννοιών με τη χρήση εργαλείων μοντελοποίησης συστημάτων
Εισήγηση 33
Η σημασία τοπολογίας και γεωμετρίας στην μοντελοποίηση της έγκυρης υποθετικό - συμπερασματικής σκέψης
Εισήγηση 34
Περί ανισότητας γεωμετρικών σχημάτων
Εισήγηση 35
Εφαρμοζόμενα μαθηματικά σε ένα φύλλο χαρτί Α4
Εισήγηση 36
Η πρόταση της ρεαλιστικής Μαθηματικής εκπαίδευσης και τα προβλήματα σε πλαίσιο
Εισήγηση 37
Μέθοδοι απόδειξης και εύρεσης στα Μαθηματικά
Εισήγηση 38
Οι αντιλήψεις τωv μαθητών Λυκείου στη δέσμευση μεταβλητών με ποσοδείκτες
Εισήγηση 39
Το πρόβλημα της γκαραζόπορτας: μια δραστηριότητα σε περιβάλλον δυναμικής γεωμετρίας
Εισήγηση 40
Επιστημολογική προσέγγιση των στοχαστικών μοντέλων και οι εφαρμογές τους στις βιολογικές επιστήμες
Εισήγηση 41
Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις τύπου Sobolev με προσθετικό θόρυβο σε απειροδιάστατους χώρους Hilbert
Εισήγηση 42
Μη Γραμμικοί Αλγόριθμοι Περιθλαστικής Τομογραφικής Απεικόνισης
Εισήγηση 43
Αλληλεπιδράσεις φυσικής-Μαθηματικών και η παιδαγωγική τους διάσταση
Εισήγηση 44
Η αξιοποίηση των Μαθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών της στ'τάξης του δημοτικού στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας και στην υλοποίηση διαθεματικών στόχων
Εισήγηση 45
Εικόνες στα βιβλία Μαθηματικών Γυμνασίου: τι "εφαρμοσμένα μαθηματικά''βλέπουν οι μαθητές
Εισήγηση 46
Οι στάσεις των δασκάλων της Στ'Δημοτικού για τη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών: μια ερευνητική προσέγγιση
Εισήγηση 47
Αποδείξεις στο Λύκειο ? και το Γυμνάσιο;
Εισήγηση 48
Ταχύτητες μεγαλύτερες από την ταχύτητα του φωτός σε ραδιογαλαξίες
Εισήγηση 49
Τεχνικές σημείων επαναφοράς σε κατανεμημένα και παράλληλα συστήματα υπολογιστών
Εισήγηση 50
Ταξινόμηση του Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού: σύνδεση με τη Θεωρία Παιγνίων
Εισήγηση 51
Κλαδωτές αλυσίδες και εφαρμογές τους
Εισήγηση 52
Μαθηματικές έννοιες με... ποιητική διάθεση
Εισήγηση 53
Τα Μαθηματικά στην ποίηση και η ποίηση των Μαθηματικών
Εισήγηση 54
Διδάσκοντας τα Μαθηματικά με εφαρμογές: από την Αρχαία Κίνα μέχρι σήμερα
Εισήγηση 55
Παρατηρήσεις στον Πυθαγόρειο Πίνακα Πολλαπλασιασμού του Νικόμαχου του Γερασηνού
Εισήγηση 56
Παίζοντας... με περιοδικούς αριθμούς μέσα από το Excel
Εισήγηση 57
Φύλλα εργασιών και δραστηριότητες για τη διδασκαλία των συναρτήσεων στη Γ'Γυμνασίου με τη βοήθεια υπολογιστή
Εισήγηση 58
Μοντέλα και Μαθηματικά: Δύο Όψεις του Ίδιου Νομίσματος
Εισήγηση 59
Η διευκόλυνση της οικοδόμησης της μάθησης Μαθηματικών εννοιών με τη παροχή ευκαιριών διαμαθητικής αλληλεπίδρασης κατά τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού
Εισήγηση 60
Σφαιρικά πεδία beltrami σε χειρόμορφο περιβάλλον
Εισήγηση 61
Επίλυση αντίστροφων προβλημάτων σκέδασης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε χειρόμορφα υλικά
Εισήγηση 62
Σκέδαση σφαιρικών ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από πολυστρωματική σφαίρα
Εισήγηση 63
Εξελικτικά προβλήματα στην ηλεκτρομαγνητική θεωρία
Εισήγηση 64
Αξιολόγηση γνώσεων των μαθητών κατά την είσοδο τους στο Γυμνάσιο
Εισήγηση 65
Απόψεις των μαθητών της Γ'Λυκείου για τις δυσκολίες στο μάθημα της στατιστικής
Εισήγηση 66
Αξιοποιώντας τα κίνητρα και τις στρατηγικές μάθησης στη διδασκαλία των μαθηματικών
Εισήγηση 67
Μελέτη των στάσεων των πρωτοδιοριζομένων εκπαιδευτικών όσον αφορά το σύστημα αξιολόγησης τους
Εισήγηση 68
Η ισοτιμία εμβαδών με διασφάλιση αναπαραστάσεων μια ασταμάτητη ροή μοτίβων
Εισήγηση 69
Αναλυτική μελέτη γεωμετρικών προβλημάτων βελτιστοποίησης
Εισήγηση 70
Μια έρευνα για την αποτύπωση των επιπέδων γεωμετρικής σκέψης σύμφωνα με τη θεωρία επιπέδων van Hiele's
Εισήγηση 71
Γεωμετρία και τέχνη. Μια διαθεματική προσέγγιση στην εκπαίδευση ενηλίκων
Εισήγηση 72
Η Θεωρία της Πληροφορίας, η Κρυπτογραφία και το Διαδίκτυο
Εισήγηση 73
Σχετικά με την εισαγωγή νέων εννοιών στα σχολικά μαθηματικά: Το παράδειγμα της παραγώγου
Εισήγηση 74
Πληθυσμιακά Πρότυπα THOMAS MALTHUS PIERRE VERHULST
Εισήγηση 75
Η Συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στην Ενεργητική Διδασκαλία των Μαθηματικών
Εισήγηση 76
ΣΤΛΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
Εισήγηση 77
Εναλλακτική "Ηλεκτρονική"Διδακτική Προσέγγιση των Αλγορίθμων Πρόσθεσης και Αφαίρεσης και των Συντεταγμένων στο Επίπεδο
Εισήγηση 78
Στρατηγικές Διδασκαλίας σε Παιδία με Σύνδρομο ASPERGER «Ο Άνθρωπος της Βροχής», μπορεί να είναι Μαθητής μας....
Εισήγηση 79
Αξιοποίηση της Νέας Τεχνολογίας (Ν.Τ) &του CABRI GEOMETRY II στη Διδασκαλία των Μαθηματικών (Το θεώρημα του Θαλή)
Εισήγηση 80
Ένα Μοντέλο με Χαοτική Συμπεριφορά
Εισήγηση 81
Μετασχηματισμοί και επαναληπτικές διαδικασίες στις κατασκευές σπειρών στο Geometer's Sketchpad. Η δυναμική γεωμετρία ως εργαλείο - μέσο για αναζήτηση και έρευνα.
Εισήγηση 82
Η Δομή του Μαθήματος των Μαθηματικών στο Σύγχρονο ΤΕΙ
Εισήγηση 83
Μαθηματικά Μοντέλα Οικονομικών, Βιολογικών και Χημικών Φαινομένων
Εισήγηση 84
Η απόδειξη στη διαδικασία της μάθησης