Εισήγηση 82: Η Δομή του Μαθήματος των Μαθηματικών στο Σύγχρονο ΤΕΙ

Από τα πρακτικά του 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - Οι Σύγχρονες Εφαρμογές των Μαθηματικών και η Αξιοποίηση τους στην Εκπαίδευση
Στοιχεία Εισήγησης
Συνέδριο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Αρ. Εισήγησης 82
Συγγραφέας Σάλτας Βασίλειος, Τσιάντος Βασίλειος
Αρχ. Σελίδα 803
Τελ. Σελίδα 807
Γλώσσα Ελληνική

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5