Εισήγηση 79: Αξιοποίηση της Νέας Τεχνολογίας (Ν.Τ) &του CABRI GEOMETRY II στη Διδασκαλία των Μαθηματικών (Το θεώρημα του Θαλή)

Από τα πρακτικά του 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - Οι Σύγχρονες Εφαρμογές των Μαθηματικών και η Αξιοποίηση τους στην Εκπαίδευση
Στοιχεία Εισήγησης
Συνέδριο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Αρ. Εισήγησης 79
Συγγραφέας Αγγελική Μητρογιαννοπούλου
Αρχ. Σελίδα 793
Τελ. Σελίδα 795
Γλώσσα Ελληνική

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3