Εισήγηση 75: Η Συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στην Ενεργητική Διδασκαλία των Μαθηματικών

Από τα πρακτικά του 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - Οι Σύγχρονες Εφαρμογές των Μαθηματικών και η Αξιοποίηση τους στην Εκπαίδευση
Στοιχεία Εισήγησης
Συνέδριο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Αρ. Εισήγησης 75
Συγγραφέας Τηλέμαχος Αυδής
Αρχ. Σελίδα 776
Τελ. Σελίδα 778
Γλώσσα Ελληνική

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3