Εισήγηση 71: Γεωμετρία και τέχνη. Μια διαθεματική προσέγγιση στην εκπαίδευση ενηλίκων

Από τα πρακτικά του 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - Οι Σύγχρονες Εφαρμογές των Μαθηματικών και η Αξιοποίηση τους στην Εκπαίδευση
Στοιχεία Εισήγησης
Συνέδριο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Αρ. Εισήγησης 71
Συγγραφέας Σοφία Σαρακινίδου, Ζαφειρία Αθανασοπούλου
Αρχ. Σελίδα 734
Τελ. Σελίδα 743
Γλώσσα Ελληνική

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10