11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας

Τα Μαθηματικά στην Εκπαίδευση και στην Τεχνολογία
Στοιχεία Συνεδρίου
Εκδοτικός οίκος ΕΜΕ
Εκδότης ΕΜΕ
Έτος έκδοσης 1994
Πνευ. Δικαιώματα ΕΜΕ
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Ημερομηνία Έναρξης 16-12-1994
Ημερομηνία Λήξης 18-12-1994
Τόπος Διεξαγωγής Κέρκυρα
Χαιρετισμός εκπροσώπου ΟΛΜΕ
Χαιρετισμός εκπροσώπου ΟΛΜΕ
Εξώφυλλο
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Περιεχόμενα
Εισήγηση 1
Η Φιλοσοφία λύσης προβλημάτων στην Αρχαία Ελλάδα.
Εισήγηση 2
Τα Μαθηματικά και η εξ'αποστάσεως εκπαίδευση.
Εισήγηση 3
Η θεωρία ασαφών συνόλων και οι εφαρμογές της.
Εισήγηση 4
Ο ρόλος των εφαρμοσμένων μαθηματικών στην Τριτοβάθμια Τεχνολογική Εκπαίδευση.
Εισήγηση 5
Σκιαγράφηση διδακτικών εμπειριών ανοιχτών προβλημάτων στο Νηπιαγωγείο, στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο.
Εισήγηση 6
Η Χειροτεχνία αρωγός των Μαθηματικών.
Εισήγηση 7
Η σχέση των Μαθηματικών με την Τεχνική και η παρουσίαση των Μαθηματικών εφαρμογών ως μαθησιακό κίνητρο.
Εισήγηση 8
Η επίδοση των μαθητών στα Μαθηματικά
Εισήγηση 9
Η διδασκαλία των Μαθηματικών με ειδικές μελέτες/έρευνες.
Εισήγηση 10
Μια πρωτοβουλία της ΟΛΜΕ για ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης καθηγητών της Δ.Ε. «από απόσταση» σε θέματα Διδακτικής.
Εισήγηση 11
Νέες τάσεις οριοθετούνται στα Μαθηματικά. Μια σύντομη κριτική ανασκόπηση.
Εισήγηση 12
Η έννοια της αιτιότητας (Causality).
Εισήγηση 13
Ανακάλυψη, μάθηση και διδακτική διαχείριση των Μαθηματικών με τη βοήθεια νέων Τεχνολογιών. Διατύπωση ερωτημάτων και ερευνητικών υποθέσεων.
Εισήγηση 14
Το εμβαδόν και το θεμελιώδες θεώρημα του Λογισμού.
Εισήγηση 15
Η Ελληνική σκέψη και το Δήλιο Πρόβλημα (και όχι η Αιγυπτιακή Σκέψη).
Εισήγηση 16
Απρόβλεπτα διδακτικά επεισόδια - αφορμές για συνθετικές δημιουργικές εργασίες.
Εισήγηση 17
Οι αρχαίες Αιγυπτιακές Μαθηματικές Εξισώσεις.
Εισήγηση 18
Τα μαθηματικά στην Παλαιολιθική και Νεολιθική εποχή
Εισήγηση 19
Προβλήματα από την Αρχαία Ελλάδα.
Εισήγηση 20
Άρρητος αριθμός
Εισήγηση 21
Ο Bernhard Riemann και η φιλοσοφική διαδρομή για τη σχέση των Μαθηματικών και της Φυσικής.
Εισήγηση 22
Η Γεωμετρία του κανόνα και του Διαβήτη.
Εισήγηση 23
Η Φιλοσοφία των αξιωματικών συστημάτων. Τα αξιωματικά συστήματα Η. Weyl, Ν. Κοίmogorov, A.V. Pogorelov.
Εισήγηση 24
Η Γεωμετρία ως τροφός Μάθησης
Εισήγηση 25
Κοινωνικό πολιτιστικό πλαίσιο του διδακτικού μετασχηματισμού στα Μαθηματικά.
Εισήγηση 26
Το οδοιπορικό της Γραμμικής Απεικόνισης μέσα από τα σχολικά βιβλία του Γυμνασίου και Λυκείου και πίσω από την πλάτη των διδασκόντων και διδασκομένων.
Εισήγηση 27
Τα Μαθηματικά στην εκπαίδευση και την Τεχνολογία της βενετοκρατούμενης Κρήτης.
Εισήγηση 28
Η Ιστορία του μέσου όρου στη Στατιστική.
Εισήγηση 29
Η εφαρμογή του Cabri - Γεωμέτρη στο Δημοτικό Σχολείο.
Εισήγηση 30
Βασικές έννοιες της οικονομίας και τα Μαθηματικά.
Εισήγηση 31
Μαθηματικά και Μουσική
Εισήγηση 32
Η στοιχειώδης καταστροφή τύπου αιχμής σαν πρότυπο περιγραφής και πρόβλεψης στην παιδαγωγική.
Εισήγηση 33
Συνοπτική ιστορία των Μαθηματικών στην Αρχαία Ελλάδα. Στοιχεία τοπογραφίας του Αρχαίου Ελληνικού χώρου.
Εισήγηση 34
Η διδασκαλία της Αριθμητικής και ο Υπολογιστής τσέπης.
Εισήγηση 35
Τα διδασκόμενα Μαθηματικά και οι στόχοι της μαθηματικής εκπαίδευσης.
Εισήγηση 36
Τα αίτια της μη επίτευξης των επιδιωκόμενων σκοπών της διδασκαλίας των Μαθηματικών.
Εισήγηση 37
Η ψυχοσωματική βάση για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.
Εισήγηση 38
Αντιλήψεις μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου για τα Μαθηματικά και τη διδασκαλία τους.
Εισήγηση 39
Αντιλήψεις μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου για την έννοια του διανύσματος.
Εισήγηση 40
Κοινή Λογική, Μαθηματική Λογική και Τεχνητή Νοημοσύνη.
Εισήγηση 41
Τετραγωνισμός καμπυλόγραμμων σχημάτων στα Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά.
Εισήγηση 42
Οι αντιλήψεις των υποψήφιων καθηγητών των Μαθηματικών για τη διδακτική διαδικασία και την επιμόρφωση.