Κεφάλαιο 02: Συνέντευξη στην εφημερίδα <Θεσσαλονίκη> για την εβδομάδα Μαθηματικής Παιδείας

Από το βιβλίο Εκπαίδευση & Επιστήμη (Τόμος 1) - Μελέτες - Προβληματισμοί - Ιδέες - Προτάσεις
Στοιχεία Κεφαλαίου
Βιβλίο Εκπαίδευση & Επιστήμη (Τόμος 1)
Μελέτες - Προβληματισμοί - Ιδέες - Προτάσεις
Αρ. Κεφαλαίου 02
Ενότητα 1
Συνέντευξη στην εφημερίδα <Θεσσαλονίκη> για την εβδομάδα Μαθηματικής Παιδείας
Επισημαίνεται το έλλειμμα παιδαγωγικής κατάρτισης των μαθηματικών δασκάλων αλλά και τονίζεται η ειδική μαθηματική έρευνα ως απαραίτητη προϋπόθεση κατάρτισης του εκπαιδευτικού προγράμματος.