Μια προσπάθεια γενίκευσης των στατιστικών κατανομών Fermi-Dirac και Bose-Einstein

Από το τεύχος 60 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Εξετάζεται η δυνατότητα γενίκευσης των στατιστικών κατανομών των Fermi-Dirac και Bose-Einstein. Και οι δύο ισχύουν για όμοια ή απαράλλαχτα σωματίδια όπως είναι τα στοιχειώδη σωματίδια. Η στατιστική Fermi-Dirac επιτρέπει το πολύ σε ένα σωματίδιο (δηλ ΙΚ=1) να επικαθήσει σε μια συγκεκριμένη κβαντική κατάσταση. Από την άλλη η στατιστική Bose-Einstein επιτρέπει σε οποιοδήποτε αριθμό σωματιδίων (ΙΚ=άπειρο) να επικαθήσουν σε μία κβαντική κατάσταση. Η εργασία αυτή γενικεύει τα συμπεράσματα για άπειρο>ΙΚ>1 οποιοδήποτε ακέραιο μέσα σε αυτά τα όρια. Τέλος, η εγασία δεν κάνει χρήση της γνωστής σχέσης στατιστικής και σπιν σωματιδίου (μποσόνια=ακέραιο σπιν, φεμιόνια=ημιακέραιο σπιν).
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 60
Περίοδος Ιούλιος-Δεκέμβριος 2003
Συγγραφέας -
Αρ. Αρθρου 7
Σελίδες 85-89
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5