Συγκριτική Αξιολόγηση Διδασκαλίας Μαθηματικών στο Συμβατικό Πανεπιστήμιο και στην Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Από το τεύχος 60 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Η πολυπλοκότητα των εκπαιδευτικών αναγκών και απαιτήσεων σε συνδυασμό με μία μεταστροφή προς την πανεπιστημιακή παιδεία έχουν κατακτήσει την Εκπαίδευση από Απόσταση ως ιδιαίτερα ελκυστική εκπαιδευτική μέθοδο. Ολόκληρα Πανεπιστήμια (ακόμα και εικονικά) έχουν στηθεί με απροσδιόριστο μέγεθος και ρυθμό ανάπτυξης (USA, National Research Council, 1996). Άλλωστε ο ρόλος των ΑεξΑΕ Πανεπιστημίων καθορίζεται ως η "μετάβαση γνώσης από έναν διδάσκοντα σε ένα διδασκόμενο" (Hanck ang Betts, 1994, USA Nat. Res. Council, 1996, Dixon, 1996). Η θεώρηση αυτή έχει οδηγήσει σε νέες εναλλακτικές μεθόδους εκπαίδευσης.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 60
Περίοδος Ιούλιος-Δεκέμβριος 2003
Συγγραφέας Π. Βλάμος, Γ. Δημάκος
Αρ. Αρθρου 1
Σελίδες 7-19
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13