Διακριτός (και όχι μόνον) Λογισμός (Discrete Calculus)

Από το τεύχος 57 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 57
Περίοδος Ιανουάριος-Ιούνιος 2002
Συγγραφέας Θ. Σ. Μπόλης
Αρ. Αρθρου 1
Σελίδες 7-19
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Διακριτά Μαθηματικά, Διακριτός Λογισμός, τελεστές, Taylor, Euler-Mclaurin

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13