Γεωμετρικές Κατασκευές με Κανόνα και Διαβήτη

Από το τεύχος 27 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Στην εργασία αυτή εξετάζονται οι προεκτάσεις της θεωρίας των γεωμετρικών κατασκευών. Αναλύεται το πρόβλημα ύπαρξης ενός αυστηρού ορισμού της έννοιας "γεωμετρική κατασκευή με κανόνα και διαβήτη"και δίδεται ένας αυστηρός ορισμός της έννοιας "κατασκευάσιμο σημείο". Μελετάται η έννοια της κατασκευασιμότητας σε ό,τι αφορά ένα απλό κριτήριο που μας επιτρέπει να αποφανθούμε αν μια κατασκευή μπορεί να γίνει ή όχι και λύνονται μερικά προβλήματα κατασκευών με βάση το κεντρικό θεώρημα.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 27
Περίοδος Β΄εξάμηνο 1984
Συγγραφέας Σταύρος Γ. Παπασταυρίδης
Αρ. Αρθρου 1
Σελίδες 1-34
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Πρόβλημα του Απολλώνειου, Θεωρία της αντιστροφής, Τετραγωνική θήκη ενός συνόλου x

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18

Σελ. 19

Σελ. 20

Σελ. 21

Σελ. 22

Σελ. 23

Σελ. 24

Σελ. 25

Σελ. 26

Σελ. 27

Σελ. 28

Σελ. 29

Σελ. 30

Σελ. 31

Σελ. 32

Σελ. 33

Σελ. 34