Για τη Γ'τάξη

Από το τεύχος 1 του περιοδικού Ευκλείδης Β
Δίδονται θεωρίακαι ασκήσεις Άλγεβρας (αντιστοιχίες-απεικονίσεις-συναρτήσεις), Γεωμετρίας (το σημείο του Monge) και Τριγωνομετρίας (μόνιμες τριγωνομετρικές ανισότητες) για τη Γ'Τάξη Λυκείου
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Ευκλείδης Β
Αρ. Τεύχους Τεύχος 1
Περίοδος Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1978
Συγγραφέας ΕΜΕ
Αρ. Αρθρου 7
Σελίδες 39-46
Γλώσσα -
Λέξεις Κλειδιά Αντιστοιχία, απεικόνιση, συνάρτηση

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8