Ασκήσεις και Προβλήματα. Μια Λειτουργική Ταξινόμηση.

Από το τεύχος 27 του περιοδικού Ευκλείδης Γ
Στη Μαθηματική εκπαίδευση οι ασκήσεις και τα προβλήματα συχνά ταυτίζονται με το ίδιο το αντικείμενο μάθησης. Το άρθρο αυτό ασχολείται με την ταξινόμηση των ασκήσεων και των προβλημάτων από όπου μπορούν να φανούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ο ρόλος κάθε άσκησης που προτείνουμε στους μαθητές μας.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Ευκλείδης Γ
Αρ. Τεύχους Τεύχος 27
Περίοδος Οκτώβριος 1990
Συγγραφέας Ε. Κολέζα, Κ. Σουρλάς
Αρ. Αρθρου 4
Σελίδες 30-90
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18

Σελ. 19

Σελ. 20

Σελ. 21

Σελ. 22

Σελ. 23

Σελ. 24

Σελ. 25

Σελ. 26

Σελ. 27

Σελ. 28

Σελ. 29

Σελ. 30

Σελ. 31

Σελ. 32

Σελ. 33

Σελ. 34

Σελ. 35

Σελ. 36

Σελ. 37

Σελ. 38

Σελ. 39

Σελ. 40

Σελ. 41

Σελ. 42

Σελ. 43

Σελ. 44

Σελ. 45

Σελ. 46

Σελ. 47

Σελ. 48

Σελ. 49

Σελ. 50

Σελ. 51

Σελ. 52

Σελ. 53

Σελ. 54

Σελ. 55

Σελ. 56

Σελ. 57

Σελ. 58

Σελ. 59

Σελ. 60

Σελ. 61