Ευκλείδης Γ: Τεύχος 27

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Γ
Αρ. Τεύχους 27
Περίοδος Οκτώβριος 1990
Έτος Έκδοσης -
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Λοιπά Άρθρα
Διδασκαλία Μαθηματικών και Πληροφορικής σε Μερικά Πειραματικά Σχολεία στη Βουλγαρία
Ένα από τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση σήμερα είναι: Τι και πώς να το διδάξουμε τώρα που έχουμε τους υπολογιστές στο σχολείο; Η απάντηση δεν μπορεί να είναι ούτε απλή ούτε μοναδική. Στο άρθρο αυτό γίνεται προσπάθεια να προταθεί μία με βάση τη δεκάχρονη εμπειρία της διδασκαλίας της πληροφορικής και των μαθηματικών σε μερικά σχολεία της Βουλγαρίας.
Η Πρόσθεση και η Αφαίρεση στους Ακεραίους. Δυσκολίες και Λάθη των Μαθητών.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη των δυσκολιών που συναντούν οι μαθητές στην εκτέλεση προσθέσεων και αφαιρέσεων ακεραίων αριθμών. Ιδιαίτερα μελετούνται τα λάθη που συνήθως παρατηρούνται στις πράξεις αυτές, γίνεται μια προσπάθεια κατηγοριοποίησής τους και διατυπώνονται υποθέσεις για μερικές από τις αιτίες που τα προκαλούν.
Μαθηματικές και Διδακτικές Διαστάσεις ενός "πρακτικού"Προβλήματος
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά διδακτικές και μαθησιακές δραστηριότητες που συντελέστηκαν κατά την μελέτη ενός πρακτικού προβλήματος από φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Ασκήσεις και Προβλήματα. Μια Λειτουργική Ταξινόμηση.
Στη Μαθηματική εκπαίδευση οι ασκήσεις και τα προβλήματα συχνά ταυτίζονται με το ίδιο το αντικείμενο μάθησης. Το άρθρο αυτό ασχολείται με την ταξινόμηση των ασκήσεων και των προβλημάτων από όπου μπορούν να φανούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ο ρόλος κάθε άσκησης που προτείνουμε στους μαθητές μας.
Ένα Μέτρο για την Αποτελεσματικότητα της Διαδικασίας Πρόβλημα-Λύση.
Στην εργασία αυτή εφαρμόζεται μια Μαρκοβιανή αλυσίδα στη διαδικασία πρόβλημα-λύση πετυχαίνοντας έτσι να δοθεί μια νέα προσέγγιση στη μέτρηση της ικανότητας για τη λύση προβλημάτων. Επίσης δίδονται παραδείγματα που δίνουν έμφαση στα αποτελέσματα της εργασίας.
Ανισότητες στη Γεωμετρία
Στο άρθρο αυτό δίδεται μια άλλη απόδειξη, γεωμετρική, γνωστών ανισοτήτων που ισχύουν στην Άλγεβρα. Σκοπός του άρθρου είναι, από τη μία πλευρά, να δέσει οργανικά την Άλγεβρα με τη Γεωμετρία και από την άλλη, να δείξει τον αναλογικό τρόπο σκέψης για την αντιμετώπιση και λύση προβλημάτων.