Οι ευρετικές (Heuristics) στη διαδικασία πρόβλημα-λύση

Από το τεύχος 6 του περιοδικού Ευκλείδης Γ
Διαδικασία πρόβλημα-λύση (Problem-Solving). Τρόποι με τους οποίους ο λύτης προχωρεί και αναλύει το πρόβλημά του
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Ευκλείδης Γ
Αρ. Τεύχους Τεύχος 6
Περίοδος Δεκέμβριος-Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1985
Συγγραφέας Σ. Περδικάρης
Αρ. Αρθρου 11
Σελίδες 57-76
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά heuristic, Polya, Problem Solving πρόβλημα-λύση

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18

Σελ. 19

Σελ. 20