Ευκλείδης Γ: Τεύχος 6

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Γ
Αρ. Τεύχους 6
Περίοδος Δεκέμβριος-Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1985
Έτος Έκδοσης -
Σχολικό Έτος -
ISSN 1105-7718
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Γλώσσα -
Β'Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Στοιχεία για το Β'Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας τον Ιανουάριο του 1985
Βραβείο Ευκλείδης
Θεσμοθέτηση βραβείου για την καλύτερη εργασιά που δημοσιεύεται στον Ευκλείδη Γ'ή τη Μαθηματική Επιθεώρηση
Παρατηρήσεις-προτάσεις πάνω στα βιβλία μαθηματικών της Γ'Λυκείου
Γενικές και ειδικές παρατηρήσεις στην ύλη των μαθηματικών της Γ'Λυκείου
Ένας υπολογισμός του π με τις Πιθανότητες
Πειραματικός υπολογισμός του π με τη βοήθεια γεωμετρικών πιθανοτήτων
Δείγμα και πληθυσμός, αριθμητικός μέσος και μέση τιμή, σχετική συχνότητα και πιθανότητα
Διαφορά ανάμεσα στις έννοιες που αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο δείγμα παρατηρήσεων και στις έννοιες που αναφέρονται σε ολόκληρο τον πληθυσμό
Μια σχολαστική θεώρηση του μηχανισμού αντίστροφης πραγματικής συνάρτησης
Θεμελίωση της θεωρίας της αντίστροφης συνάρτησης με μόνη αναφορά στην αντίστροφη εικόνα
Το θεώρημα του Δυωνύμου
Ανάπτυγμα του δυωνύμου
Ένα σχέδιο για τη διδασκαλία της μαθηματικής επαγωγής στο λύκειο
Η αποδεικτική μέθοδος της τέλειας επαγωγής
Υπερβατικοί αριθμοί (θεώρημα του Lionville)
Πότε ένας πραγματικός αριθμός είναι υπερβατικός
Χάραξη ευθείας γραμμής
Πως μπορούμε να γράφουμε ευθείες, χωρίς να προυποθέτουμε την ύπαρξη ευθείας γραμμής
Οι ευρετικές (Heuristics) στη διαδικασία πρόβλημα-λύση
Διαδικασία πρόβλημα-λύση (Problem-Solving). Τρόποι με τους οποίους ο λύτης προχωρεί και αναλύει το πρόβλημά του
Επαγωγή στη στερεομετρία
Ερευνά την ερώτηση: "Ισχύει γενικά σε ένα πολύεδρο, οτι αυξάνει ο αριθμός των επιφανειών, όταν αυξάνει ο αριθμός των κορυφών"
Ο Ευκλείδης Γ'σας απαντά-Αλληλογραφία
Απαντήσεις σε ερωτήσεις και απορίες μαθηματικού περιεχομένου