Η Γραμμική Άλγεβρα στο Λύκειο και τα νέα βιβλία

Από το τεύχος 3 του περιοδικού Ευκλείδης Γ
Στο άρθρο αυτό εξετάζεται κριτικά η ύλη της Γραμμικής Άλγεβρας που μπήκε στη Γ΄Λυκείου και τη σχετική με αυτή Αναλυτική Γεωμετρία
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Ευκλείδης Γ
Αρ. Τεύχους Τεύχος 3
Περίοδος Μάρτιος 1984
Συγγραφέας -
Αρ. Αρθρου 1
Σελίδες 3-17
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Γραμμική Άλγεβρα

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15