Ενότητα 1: Η μαθηματική σκέψη

Από το κεφάλαιο 07 του βιβλίου Εκπαίδευση & Επιστήμη (Τόμος 1) - Μελέτες - Προβληματισμοί - Ιδέες - Προτάσεις
Στοιχεία Κεφαλαίου
Βιβλίο Εκπαίδευση & Επιστήμη (Τόμος 1)
Μελέτες - Προβληματισμοί - Ιδέες - Προτάσεις
Κεφάλαιο Κεφ. 07: Η μαθηματική σκέψη
Αρ. Ενότητας 1
Συγγραφέας Κώστας Φιλιππίδης
Αρχ. Σελίδα 75
Τελ. Σελίδα 91
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Διδακτική Μαθηματικών, Μαθηματική σκέψη
Η μαθηματική σκέψη είναι πολύμορφη γνωστική δραστηριότητα, προσανατολισμένη στην ανακάλυψη και διαμόρφωση των πιο γενικών νόμων των μορφών σχέσεων μεταξύ των αντικειμένων και φαινομένων της φύσης και της κοινωνίας που εκφράζονται από τις μαθηματικές έννοιες. Στον ορισμό αυτό καταλήγει ο συγγραφέας αξιοποιώντας τα τελευταία αποτελέσματα διαφόρων επιστημονικών κλάδων.

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17