Ενότητα 2: Εις την Γερμανίαν

Από το κεφάλαιο 44 του βιβλίου Ιστορία των Μαθηματικών - Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Στοιχεία Κεφαλαίου
Βιβλίο Ιστορία των Μαθηματικών
Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Κεφάλαιο Κεφ. 44: Ή μαθηματική ανάλυσις από του Cauchy καί Jacobι μέχρι των Poincare και Cantor.
Αρ. Ενότητας 2
Συγγραφέας -
Αρχ. Σελίδα 430
Τελ. Σελίδα 449
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -
733. Legeune - Dirichlet.-?734. Eisenstein.?735. Kummer?736. Dedekind καΐ Minkowski.?737. Weierstrass.?738. Schwarz, Mittag - Leffler, Sonja Kowalewski.?739. Kronecker.?740. Borchardt και Weingarten.?741. Riemann. Βιογραφία και πρώτα έργα του.?742. \"Αλλα έργα του Riemman. Οί Neumann και Fuehs.?743. Ό Cantor και νύξις δια τον Heine.

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18

Σελ. 19

Σελ. 20