Ενότητα 1: Εις τάς γαλλόφωνους χώρας

Από το κεφάλαιο 44 του βιβλίου Ιστορία των Μαθηματικών - Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Στοιχεία Κεφαλαίου
Βιβλίο Ιστορία των Μαθηματικών
Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Κεφάλαιο Κεφ. 44: Ή μαθηματική ανάλυσις από του Cauchy καί Jacobι μέχρι των Poincare και Cantor.
Αρ. Ενότητας 1
Συγγραφέας -
Αρχ. Σελίδα 419
Τελ. Σελίδα 430
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -
726. Charles F. Sturm.?727. Joseph Liouville.?728. Eugene Catalan, καί Joseph Serret.?729. Charles Hermite.?730. Joseph Bertrand.?73i. Gaston Darboux.?732. Henri Poincare καΐ Paul Appell.

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12