Ενότητα 10: Είς την Ιταλίαν: G. Battaglini

Από το κεφάλαιο 42 του βιβλίου Ιστορία των Μαθηματικών - Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Στοιχεία Κεφαλαίου
Βιβλίο Ιστορία των Μαθηματικών
Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Κεφάλαιο Κεφ. 42: Η χρυσή περίοδος της Προβολικής Γεωμετρίας
Αρ. Ενότητας 10
Συγγραφέας -
Αρχ. Σελίδα 392
Τελ. Σελίδα 393
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -
711. Βιογραφικαί και βιβλιογραφικαί πληροφορίαι περί του Battaglini.

Σελ. 1

Σελ. 2