Ενότητα 9: Είς την Γερμανία Από του Aronhold είς τον Klein

Από το κεφάλαιο 42 του βιβλίου Ιστορία των Μαθηματικών - Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Στοιχεία Κεφαλαίου
Βιβλίο Ιστορία των Μαθηματικών
Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Κεφάλαιο Κεφ. 42: Η χρυσή περίοδος της Προβολικής Γεωμετρίας
Αρ. Ενότητας 9
Συγγραφέας -
Αρχ. Σελίδα 386
Τελ. Σελίδα 392
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -
708. Η ζωή και τα έργα του Aronhold. O A. Clebsch\'βιογραφία και τα πρώτα του δημοσιεύματα. ? 709. Ανάλυσις των κυριωτέρων έργων του. Νύξεις δια τους Gordan και Nοther.? 710 Ό Felix Klein.

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7