Ενότητα 8: Εις την Αγγλίαν Boole, Cayley, Sylvester και διάδοχοι των

Από το κεφάλαιο 42 του βιβλίου Ιστορία των Μαθηματικών - Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Στοιχεία Κεφαλαίου
Βιβλίο Ιστορία των Μαθηματικών
Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Κεφάλαιο Κεφ. 42: Η χρυσή περίοδος της Προβολικής Γεωμετρίας
Αρ. Ενότητας 8
Συγγραφέας -
Αρχ. Σελίδα 378
Τελ. Σελίδα 386
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -
702.Προοίμιον. G. Boole. 703.? A. Cayley. Παρέκβασις περί του G. Salmon.? 704. Το μαθηματικόν έργον του Cayley.? 705. Βιογραφικαί πληροφορίαι περί Sylvester.? 706. Έργα του. ? 707. Smith και Clifford.

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9