Ενότητα 7: D. Chelini και Ο. Hesse

Από το κεφάλαιο 42 του βιβλίου Ιστορία των Μαθηματικών - Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Στοιχεία Κεφαλαίου
Βιβλίο Ιστορία των Μαθηματικών
Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Κεφάλαιο Κεφ. 42: Η χρυσή περίοδος της Προβολικής Γεωμετρίας
Αρ. Ενότητας 7
Συγγραφέας -
Αρχ. Σελίδα 375
Τελ. Σελίδα 378
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -
701.Βιογραφικαί καί βιβλιογραφικαί νύξεις δια τον Chelini. ? 701α. Βιογραφία του Hesse. Διδακτικά του έργα και μαθηματικά του έργα.

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4