Ενότητα 4: Κ. G. C. von Staudt

Από το κεφάλαιο 42 του βιβλίου Ιστορία των Μαθηματικών - Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Στοιχεία Κεφαλαίου
Βιβλίο Ιστορία των Μαθηματικών
Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Κεφάλαιο Κεφ. 42: Η χρυσή περίοδος της Προβολικής Γεωμετρίας
Αρ. Ενότητας 4
Συγγραφέας -
Αρχ. Σελίδα 367
Τελ. Σελίδα 370
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -
695.Βιογραφία του Staudt. To έργον του «Γεωμετρία της θέσεως». ? 696.Συμβολαί του είς την γεωμετρίαν της θέσεως. Πληροφορίαι γύρω από την διάδοσιν των ιδεών του : Culmann και Reye.

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4