Ενότητα 3: J. Steiner

Από το κεφάλαιο 42 του βιβλίου Ιστορία των Μαθηματικών - Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Στοιχεία Κεφαλαίου
Βιβλίο Ιστορία των Μαθηματικών
Οι Αιώνες XVIII ΚΑΙ XIX
Κεφάλαιο Κεφ. 42: Η χρυσή περίοδος της Προβολικής Γεωμετρίας
Αρ. Ενότητας 3
Συγγραφέας -
Αρχ. Σελίδα 359
Τελ. Σελίδα 366
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -
690. Βιογραφία του Steiner.?691. Έργα σχετικά με κύκλους καί σφαίρας.?692. Τα έργα του επί των γεωμετρικών σχηματισμών α\'βαθμίδος (αρχή του δυασμοϋ). Γεωμετρικαί κατασκευαί μέσω ευθειών καί σταθερού κύκλου.?693. Μέγιστα καί ελάχιστα γεωμετρικώς. Θεωρία των επιπέδων καμπύλων, ιδιαιτέρως της υποκυκλοειδούς με τρείς αίχμάς. Επιφάνεια γ\'βαθμού. Θεωρήματα διατυπωθέντα μόνον υπό του Steiner.? 694. Πρώτοι μαθηταί του : Seydewitz και Schlafli.

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8