Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 05Α

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 05Α
Περίοδος 1964
Έτος Έκδοσης 1964
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Περιεχόμενα
Νεκρολογία Νικόλαου Μιχαλόπουλου
Εκφωνηθέντες Λόγοι
On Nonstationary chains with Complete Connections
On the Cyclotomic Polynomial Φ_m(z) (Estimates of |Φ_m(z)|/Φ_m(+r), r=|z|)
On the Cyclotomic Polynomial Φ_Ν (Upper Estimates of |Φ_N(z)| on the z-plane)
Dispersion of the Fragments of an Exploding planet
Convergences de Martingales a valeurs Vectorielles
On Products of roots of Unity
Bemerkungen zur stochastischen Konvergenz
Sur la Distribution de la somme d'un nombre de Variables Aleatoires Independantes et Isonomes
A relation between two Functions and the σ-fields Induced by them