Ο Ευκλείδης: Τεύχος 03

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ο Ευκλείδης
Αρ. Τεύχους 03
Περίοδος Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1976
Έτος Έκδοσης 1976
Σχολικό Έτος 1975-1976
ISSN -
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Γλώσσα Ελληνική
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Εγκύκλιος Πανελλήνιου Διαγωνισμού της Ε.Μ.Ε. του σχολικού έτους 1975-76
Αριθμητικά τετράπλευρα και τετράεδρα.
Τετράπλευρα που έχουν ακέραιες πλευρές, διαγώνιες και εμβαδά. Τριγωνικές πυραμίδες που έχουν ακέραιες ακμές και όγκο επίσης ακέραιο.
Παρατηρήσεις στο Δ πρόβλημα του Νικόμαχου
Τα μαθηματικά μας διασκεδάζουν
Θέματα Διαγωνισμών
Διάφορα Θέματα Ολυμπιάδων 1959, 1968, 1971, 1966, 1970, 1973.
Λύσεις μερικών από τις προτεινόμενες ασκήσεις του προηγούμενου τεύχους.
Γενικό Μέρος
Λυμένες ασκήσεις
Για την Α'τάξη
Προβλήματα που λύνονται με εξισώσεις. Δυνάμεις. Παραπληρωματικές γωνίες
Για την Β'τάξη. Άλγεβρα
Λύση εξίσωσης στο Q. Εμβαδά.
Για την Γ'τάξη
Διαίρεση πολυωνύμων, ανισότητες στα τρίγωνα.
Για την Δ'τάξη
Μιγαδικοί αριθμοί, κατασκευή του C. Δυνάμεις του i. Μέτρο μιγαδικού αριθμού, γεωμετρική παράσταση μιγαδικού αριθμού. Γεωμετρικοί τόποι.
Για την Ε'τάξη
Μιγαδικοί αριθμοί, τριγωνομετρική μορφή μιγαδικού αριθμού.
Για την ΣΤ'τάξη
Σειρές. Τρίεδρες γωνίες. Τριγωνομετρικές εξισώσεις που περιέχουν διάφορα τόξα.
Λύτες