Ο Ευκλείδης: Τεύχος 02

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ο Ευκλείδης
Αρ. Τεύχους 02
Περίοδος Δεκέμβριος 1975
Έτος Έκδοσης 1975
Σχολικό Έτος 1975-1976
ISSN -
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Γλώσσα Ελληνική
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Επιστολή προς τους φίλους του "Ευκλείδη".
Η σημασία του αριθμού 7 κατά τον Πυθαγόρα.
Το αριθμήσιμο και η πληθυκότητα των συνόλων των αριθμών.
Τα μαθηματικά μας διασκεδάζουν
Θέματα Διαγωνισμών
Θέματα Ολυμπιάδας 1975 και προηγούμενων Ολυμπιάδων.
Θέματα εισαγωγικών Οικονομικού κύκλου 1975
Λύσεις μερικών από τις προτεινόμενες ασκήσεις του προηγούμενου τεύχους.
Για την Α'τάξη
Έννοιες και πράξεις στο σύνολο των ακεραίων. Συμμετρία ως προς άξονα.
Για την Β'τάξη
Αριθμητική τιμή αλγεβρικής παράστασης
Για την Γ'τάξη
Ρητοί αριθμοί, ιδιότητες τετραγωνικής ρίζας. Ευθύγραμμα τμήματα.
Για την Δ'τάξη
Συστήματα 1ου βαθμού. Διερεύνηση συστήματος. Γεωμετρικοί τόποι και εφαρμογές αυτών στις κατασκευές.
Για την Ε'τάξη. Άλγεβρα
Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού. Ιδιότητες της απόλυτης τιμής. Εξισώσεις με απόλυτες τιμές του αγνώστου. Διερεύνηση τριωνύμου.
Για την Ε'τάξη. Γεωμετρία
Εφαρμογές και ασκήσεις στις διατέμνουσες.
Για την ΣΤ'τάξη
Συναρτήσεις που ορίζονται με τη βοήθεια ακολουθιών, πολύεδρες γωνίες, τρίεδρη γωνία. Τριγωνομετρικές εξισώσεις.
Γενικό Μέρος
Γενικές λυμένες ασκήσεις άλγεβρας-γεωμετρίας για τις τάξεις Δ', Ε', ΣΤ'.
Λύτες
Λύτες