Ο Ευκλείδης: Τεύχος 01

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ο Ευκλείδης
Αρ. Τεύχους 01
Περίοδος Οκτώβριος-Νοέμβριος 1975
Έτος Έκδοσης 1975
Σχολικό Έτος 1975-1976
ISSN -
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Γλώσσα Ελληνική
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Επιστολή της νέας συντακτικής επιτροπής προς τους φίλους του "Ευκλείδη".
Επιστήμη και αλήθεια
Τα μαθηματικά και ο άνθρωπος
Ιστορία των Ελληνικών Μαθηματικών.
Τα μαθηματικά μας διασκεδάζουν
Ο πανελλήνιος διαγωνισμός της ΕΜΕ στα Μαθηματικά του έτους 1975
Θέματα διαγωνισμών και εισαγωγικών εξετάσεων 1975
Πανελλήνιος διαγωνισμός 1975. Θέματα εισαγωγικών εξετάσεων 1975.
Για την Α'τάξη
Άλγεβρα και Γεωμετρία Α'τάξης Γυμνασίου
Για την Β'τάξη
Το σύνολο των ρητών αριθμών. Επίκεντρες και εγγεγραμμένες γωνίες.
Για την Γ'τάξη
Καρτεσιανό γινόμενο, είδη διμελών σχέσεων. Συναρτήσεις.
Για την Δ'τάξη
Ύλη Δ'τάξης. Ταυτότητες, εγγεγραμμένα και εγγράψιμα τετράπλευρα.
Για την Ε'τάξη
Τριώνυμο, άρρητες εξισώσεις, υπολογισμός πλευράς κανονικού πολυγώνου, ομάδα τύπων με αφετηρία το συν(x-y).
Για την ΣΤ'τάξη
Ακολουθίες, μηδενικές ακολουθίες, συγκλίνουσες ακολουθίες, φραγμένες ακολουθίες. Βασική ακολουθία Cauchy. Πολύεδρες γωνίες.
Περιοδικό Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας "Ευκλείδης".
Έγκριση κυκλοφορίας του "Ευκλείδη"στα σχολεία.