Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 04B

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 04B
Περίοδος 1963
Έτος Έκδοσης 1963
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης EME
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Περιεχόμενα
Τυχαίες μεταβλητές με τιμές σε χώρους Banach και οι κατανομές πιθανοτήτων τους
Zufallige variablen mit werten in Banach-Raumen und ihre wahrscheinlichkeitsverteilungen
Ειδήσεις
Έκθεση των πεπραγμένων του Δ.Σ. της ΕΜΕ το έτος 1963
Διορθοτέα