Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 04A

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 04A
Περίοδος 1963
Έτος Έκδοσης 1963
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης EME
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Περιεχόμενα
On the cyclotomic polynomial; coefficients
On some mathematical aspects of an interplanetary flights (to Mars), Part III. Equations of motion
On the cyclotomic polynomial (Morphology-Estimates)
Sur un theoreme de Fischer a l'estimation
On some mathematical aspects of an interplanetary flight (to Mars), Part IV. Particular and Conditions
On some series of groups of automorphismes of groupes
Une popriete des diviseurs du nombre r^(r^m) + 1. Applications au dernier theorem de Fermat
Doppler-Verbreiterung
Hilfe der Transporttheorie