Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος Α

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους Α
Περίοδος 1936
Έτος Έκδοσης 1936
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Γλώσσα Ελληνική
Εξώφυλο
Το θεώρημα του Jordan περί επίπεδων κλειστών γραμμών
Απόδειξις του θεωρήματος του Jordan
Sur la representation conforme de domaines plans
Περί του σύνθετου πίνακος ζώντων υγιών εν τη Ελληνική κοινωνική ασφάλιση
Αι νεωτέραι περί του Σύμπαντος αντιλήψεις
Το θεώρημα του Jordan περί κλειστών επίπεδων γραμμών
Απολογισμός της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
Αποτελέσματα Β Πανελλήνιο διαγωνίσματος της Ε.Μ.Ε.
Διάφοροι ειδήσεις - Αριστοτέλης Οικονόμου