Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος Β

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους Β
Περίοδος Δεκέμβριος 1935
Έτος Έκδοσης 1935
Σχολικό Έτος 1935-1936
ISSN -
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Γλώσσα Ελληνική
Το θεώρημα του Jordan περί επίπεδων κλειστών γραμμών
Περί ενός γενικού τύπου δια την εύρεσιν των ασφάλιστρων κοινωνικής ασφαλίσεως - Εφαρμογή αυτού εις τον νόμον 6298 της Ελληνικής κοινωνικής ασφαλίσεως
Η μαθηματική σκέψις
Περί μετασχηματισμών τινων εις τον χώρον των Ν διαστάσεων
Ιδιότης του Μ.Κ.Δ και του Ε.Κ.Π. επί των κλασμάτων
Υπόμνημα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας περί των Μαθηματικών εν τω προγράμματι των Αστικών Σχολείων
Υπόμνημα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας περί των ωρών διδασκαλίας των μαθηματικών εις τα Γυμνάσια
Διάφοροι ειδήσεις