Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος Α

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους Α
Περίοδος 1918
Έτος Έκδοσης 1918
Σχολικό Έτος 1918
ISSN -
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Γλώσσα Ελληνική
Εξώφυλο
Διοικητικόν Συμβούλιον της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας δια το έτος 1918
Μέλη της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας κατά το έτος 1918
Απολογισμός της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας δια το έτος 1918
Πρόλογος
Περίληψης των πεπραγμένων της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας κατά το έτος 1918
Υπόμνημα Α της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας περί της ανάγκης ιδρύσεως Πραγματικών Γυμνασίων
Υπόμνημα προς το Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.
Υπόμνημα Β της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας περί της ανάγκης ιδρύσεως Πραγματικών Γυμνασίων
Εισηγητική ομιλία
Περί του χαρακτήρος και της χρησιμότητας των μαθηματικών
Πώς θα ενισχύσωμεν την σπουδήν των Μαθηματικών εν Ελλάδι
Sur l\\\' equivalence des systems d\\\' aquations differentielles
Sur quelques remargues relatives aux theories de l\' integration des systemes en involution du second ordre
Sur les formes bilineaires
Σχέσεις των μαθηματικών με τας λοιπάς επιστήμας και την φιλοσοφίαν
Περί της διδασκαλίας της θεωρητικής αριθμητικής εις τα γυμνάσια
Η άλγεβρα εν ταις εμπορικαίς σχολαίς