Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 40

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 40
Περίοδος 1998
Έτος Έκδοσης 1998
Σχολικό Έτος -
ISSN 0072-7466
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Περιεχόμενα
Initial and Boundary Value Problems for Functional Differential Equations via the Topological Transversality Method: A Survey
Electrostatic Interpretation and Bounds for the Extreme Zeros of Classical Orthogonal Polynomials
Real Hypersurfaces in Complex Space Forms With etta-Parallel
An Inverse Electromagnetic Scattering Problem From a Dielectric body in R^3
On the Cauchy Problem Concerning Nonlinear Delay Funtional Differential Equations in a Banach Space
On the Multiresolution analysis of abstract Hilbert spaces
Sur des Algebres Topologiques (I_j)_j |in J - Adiques
A note on Laguerre polynomials of m-variables
Quantum (Co)Modules for Dual Quantum Groups
A Stochastic Multiplicative Model in Assessment of Training Programs