Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 39

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 39
Περίοδος 1997
Έτος Έκδοσης 1997
Σχολικό Έτος -
ISSN 0072-7466
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Περιεχόμενα
Vertices of Bounding Curves With minimal Self-Intersections
Caracterisations Des Q-Algebres Localement Multiplicativement Convexes
Funtional Boundedness of Some M-Complete m-Convex Algebras
Some Elementary Superdifferentiable Functions
A Stochastic Present Value Model in Portfolio Analysis
Discounting a Random Cash Flow Distributed as a Finite Micture
Some Amalgams of type 2A6 in a field of characteristic 3
Properties and Applications of a Modified Stochastic Integral Part Model
Lie derivatives of Associated tensor fields on a Riemannian manifold
Absorbent Sets in Topological Algebras
On Topological Divisors of Zero in Topological Algebras
Nonoscillation Criteria for a Class of Nonlinear Differential Equations of Third Order
On Some Finite 2-Groups of Deficiency Zero