Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 38

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 38
Περίοδος 1996
Έτος Έκδοσης 1996
Σχολικό Έτος -
ISSN 0072-7466
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Περιεχόμενα
List of Participants
Program of the Conference
Class Operators for Compact Lie Groups
The Supetrace on the Grassmann envelope M(m,n;Λ)
Transverse Structures to orbits in algebric groups
Complex Matrix Representation of GL_n(q)
Hermitian and quadratic forms over Crossed-product orders
Examples of complete groups of odd order
Modular invarian theory, homology operations, and the transfer between rings of invariants of parabolic subgroups
The Ideal extensions of ordered semigroups
Structures Algebraiques munis, avec des lois de composition generalisees - Generalisations du produit scalaire
Triple Cohomology of Lie Algebras
Characteristic of M-polysymmetrical Hyperrings and some properties of M-Polysymmetrical Hyperrings with Unity
Automorphisms and f-simplicity in skew polynomial rings
Approximation Theorems for ordered groups with quasi-divisors Theory