Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 37

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 37
Περίοδος 1995
Έτος Έκδοσης 1995
Σχολικό Έτος -
ISSN 0072-7466
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Περιεχόμενα
A Digrapf Approach to the Edge-Reconstruction Conjecture
Short Proofs of Some Structure Theorems on m-Convex Algebras
Babylonian Mathematics and Pythagorean Triads
Abelian Groups with an Endomorphism with Irreducible minimum Polynomial
Thermoelasticity of Dipolar Bodies with Internal State Variables
General Coincidence Theorems for maps and Multivalued maps in Topological Vector Spaces
A Note on the Generating Functions
A Note on Eisenstein's Criterion
β-open and β-continuous mappings in fuzzy bitopological spaces
An infinitely divisible distribution in financial modelling
The wave equation approach to an inverse problem for a general convex domain with impedance boundary conditions