Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 36

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 36
Περίοδος 1994
Έτος Έκδοσης 1994
Σχολικό Έτος -
ISSN 0072-7466
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Περιεχόμενα
On the Theory of Exterior Elastic Herglotz Functions
On Warped Product Manifolds Satisfying some Curvature Condition of Pseudosymmetric Type
Remarks on the Symmetry lie Algebras of first Integrals of Scalar third Order Ordinary Differential Equation with Maximal Symmetry
Full Operators on Reflexive Banach Space
The Study of two Evolutionary random Nonlinear Problems
Left Derivations on skew Polynomial rings
A Kothe-Type Duality
Principal ideals in skew Polynomial rings