Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 35

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 35
Περίοδος 1993
Έτος Έκδοσης 1993
Σχολικό Έτος -
ISSN 0072-7466
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Περιεχόμενα
On weak Normality and Selectivity of Ultrafilters
Bayesian Shrinkage Estimation of Reliability in the Exponential Distribution
Gelfand-Kirillor Dimension for non-Associative Algebras
Topological Affine Spaces and Dynamical Systems
Spectra and Numerical Ranges in Locally M-Convex Algebras
Some Considerations of Fibonacci Permutations
About Spectral Funnels of Dynamical Systems Without Uniqueness on the Plane
On Limit Permanence of Projectivity and Ingectivity
Invariant Local Uniformities
Smoothness of Locally Multiplicatively Convex Algebras a Gel' Fand-Mazur Theorem
Integral Representations of Positive Linear forms
Poisson random sums of present Values of Continuous Uniform cash flows